דרושים בראשון לציון

קבוצה זו נועדה לפרסום משרות וביקוש עבודה בראשון לציון, בית דגן ובאר יעקב בלבד.
מפרסמים אשר יפרסמו מחוץ לאזורים אלו ייחסמו ללא התראה מוקדמת
כנ”ל לגבי פרסומות, תגובות לשיווק קבוצות אחרות, עבודות בחו”ל ועבודות מהבית.
למעוניינים לפרסם עבודות מהבית יש שרשור מתאים הנעוץ בתחילת העמוד, עבודות מחו”ל יכולים לפרסם גם כן באותו שרשור.
למען הסדר הטוב, אשמח לדיווחים עבור תגובות או פירסומים לא נאותים או שלא קשורים לנושא בכדי שאוכל לטפל ולסייע בהקדם

קטגוריה: דרושים ועבודות

כניסה לקבוצה