והדרת – הכוח השלישי

העמותה פועלת להעצמת האזרח הוותיק בחברה הישראלית על ידי חקיקה, הפעלת תכניות פעולה ושילובם בתעשייה, והגנה על זכויותיהם.

קטגוריה: כללי והומור

כניסה לקבוצה