ישראלים באוסטרליה – הגירה, קליטה והחיים באוסטרליה

מטרת הקבוצה היא לדון במעבר לאוסטרליה והשלכותיו, ובחיים באוסטרליה מכל היבט שהוא.

הקבוצה הוקמה ללא מטרת רווח על-מנת לתת במה לשאלות, תשובות ודיונים בנושאים הנ”ל. אנחנו מכבדים דעות שונות, כל עוד הדיון נעשה לגופו של עניין ולא לגופו של אדם.

קטגוריה: ישראלים בחו"ל

כניסה לקבוצה