שותפים לטיול

קבוצה לחיפוש שותפים בארץ או בחו”ל.
להתייעצות בכל ענייני ענייני הטיולים והמקומות.
לשיתוף ולעזרה ולהרבה חגיגה.

קטגוריה: טיולים בישראל טיולים וחו"ל

כניסה לקבוצה