שיעורים פרטיים בין סטודנטים

הקבוצה נועדה לחבר בין סטודנטים שיכולים להעביר שיעורים פרטיים בקורס מסויים לבין סטודנטים שצריכים שיעורים פרטיים

קטגוריה: סטודנטים

כניסה לקבוצה