סטודנטים

קבוצת פייסבוק סטודנטים נישאים

סטודנטים נישאים

הפורטל הארצי לארגון החתונה לסטודנטים המתחתנים עוד בתקופת לימודיהם האקדמאים. ההטבות לסטודנטים באירגון החתונה נעים בין 20,000 ל-40,000 ש"ח באירגון החתונה.
סטודנטים בשירות המדינה

סטודנטים בשירות המדינה

התגבשה קבוצה, אשר מטרתה ליצור פורום שיאפשר לכל הסטודנטים העובדים במשרדי הממשלה למיניהם לשאול שאלות ולקבל תשובות אודות זכויותיהם, שלעיתים כך נדמה, מעורפלות.